پنج شنبه, 03 بهمن 1392 بازدید 5929 بار

مديريت عملكرد شبكه

 

طراحي و تنظيم شبكه شما هر چه عالي باشد، هنوز بايد درك خوبي از مشكلاتي كه با آنها برخورد مي‌كنيد داشته باشيد و بتوانيد ابزارهاي موجود را به خوبي جهت رفع آنها به‌كار گيريد.

مشكلات بالقوه عملكرد شبكه

مسائل لايه فيزيكي

در طول عمر يك شبكه، لايه فيزيكي در ابتداي كار هنگامي كه شبكه طراحي اي نصب مي‌شود بيشترين توجه گردانندگان شبكه را به خود اختصاص مي‌دهد. از اين مرحله به بعد، گردانندگان انتظار برخورد با هيچ مشكلي را از بابت اين لايه ندارند و آن را فراموش مي‌كنند.

اگرچه لايه فيزيكي اغلب مستحكم و مطمئن مي‌باشد، اما هنوز مي‌تواند منبع بسياري از مشكلات اجرا باشد. اين مشكلات مي‌توانند محدوديت‌هاي رسانه، پارازيت و كهنگي را شامل باشند.

محدوديت‌هاي رسانه

انواع رسانه فيزيكي، سيم‌كشي جفت به هم‌تابيده، كابل‌كشي فيبرنوري يا مادون قرمز بي‌سيم بر اساس فاصله داراي محدوديت‌هاي اجرا مي‌باشند. فراتر از اين محدوديت‌ها رفتن حتي به مقدار كمي مي‌تواند مشكلاتي را براي داده‌ها ايجاد كند تا تبديل به آشغال شوند ـ يا اصلاً دريافت نشوند. تشخيص اين‌گونه مشكلات ساده نمي باشد؛ مشكلاتي مانند كابل‌كشي فراتر از فاصله توصيه شده، متصل نمودن وسايل تقويت كننده فراتر از خصوصيات فني توصيه شده يا خاتمه غلط رسانه‌هاي بر اساس گذرگاه كه باعث از كارافتادگي شبكه مي‌شوند. در عوض، مشكلات گهگاهي سرعت و اطمينان شبكه را صدمه مي‌زنند و عوارضي را به وجود مي‌آورند كه جهت شناسايي بسيار مشكل مي‌باشند. بهترين روش دوري از اين مشكلات آشنا نمودن خود با محدوديتهاي فاصله‌اي توسعه سگمنت  و ساير خصوصيات توصيه شده مي‌باشد و هنگام طراحي و پياده‌سازي از اين محدوديت‌ها فراتر نرويد.

پارازيت

اكثر انواع رسانه‌هاي شبكه حداقل در مقابل يك نوع پارازيت آسيب‌پذير مي‌باشند. طول موجهاي الكترومغناطيسي كه جهت انتقال داده‌ها استفاده مي‌شوند و اغلب به وسيله پديده محيطي، مكانيكي يا الكترونيكي تولدي شده‌اند باعث ايجاد صدا و پارازيت مي‌شوند كه مي‌توانند ارتباطات شبكه را مختل سازند. چنين اشتباهاتي مانند سيم‌كشي جفت به هم تابيده در مجاورت چراغ فلورسنت مي‌توانند اجراي سيستم را در رابطه با پارازيت ايجاد شده صدمه بزنند. شبكه‌هاي بي‌سيم به دليل نداشتن حفاظ مانند جفت به هم‌تابيده حفاظ‌دار بيشتر در معرض آسيب‌پذيري مي‌باشند.

 شناسايي مشكلات ايجاد شده به وسيله پارازيت بسيار مشكل مي‌باشند.

به علاوه، رفع مشكلات پارازيتي مشكل و گرانقيمت مي‌باشند. مانند محدوديت‌هاي رسانه‌اي، بهترين راهبرد برخورد با پارازيت اجتناب از مشكلات در خلال نصب شبكه مي‌باشد. در مورد مشخص  نمودن هرگونه منبع بالقوه پارازيت دقت كنيد و آنها را هنگام نصب رفع كنيد يا از رسانه‌اي استفاده كنيد كه در رابطه با پارازيت آسيب‌پذير نمي‌باشد.

كهنگي

اگرچه كهنگي مشكلي براي شبكه‌هاي بي‌سيم نمي‌باشند، اما بر روي كابل‌كشي شبكه مي‌تواند باعث مشكلاتي براي اجراي شبكه شود. رسانه صدمه ديده شبكه از طريق فشارهاي فيزيكي در طول زمان بر روي قطعات با كيفيت پايين مي‌تواند مشكلات فراواني مانند قطعي گهگاهي در رسانه اشتراكي مانند سيم كشي هم‌محور تا مسائل ناآشكار اجرا مانند افزايش آسيب پذيري، شكنندگي و مشكلات مربوط به سيم‌كشي و اتصالات به كار گرفته شده در رسانه را حذف نموده است. برنامه‌ريزي و نصب دقيق سيم‌كشي با پوشش حفاظتي و همچنين استفاده از فيش‌هاي داده‌اي سفارشي‌سازي شده، مي تواند اكثر مشكلات مربوط به كهنگي شبكه را جلوگيري كند.

مسائل مربوط به ترافيك شبكه

به طور همزمان شبكه‌ها روش كاري كاربران را تغيير داده اند و به كارگيري شبكه‌ها افزايش زيادي داشته است. اينكه اين افزايش شايد به وسيله اعتماد بيشتر به سرويس‌هاي شبكه، استفاده از برنامه‌هاي كاربردي با نياز زياد براي پهناي باند، مشكلات سخت‌افزاري اي تعداد زياد كاربران ايجاد شده باشد، افزايش ترافيك شبكه واقعيتي از عملكر شبكه‌هاي مدرن مي‌باشد. اكثر شبكه‌ها با در نظر گرفتن ترافيك بسيار بالا طراحي شده‌اند؛ با افزايش ترافيك اجرا صدمه خواهد ديد و اغلب به صورتهايي اتفاق مي‌افتد كه معمولاً غير منتظره خواهد بود. انواع مسائل مرتبط با ترافيك شبكه مي توانند اجراي شبكه را صدمه بزنند.

تصادم‌هاي شبكه

استفاده از شبكه اترنت رايجترين شكل به كار گرفته شده شبكه مي‌باشد. احتمالاً متوجه شده‌ايد، روش CSMA/CD‌ اترنت براي اتصال گذرگاه يك سيگنال پارازيتي به نام تصادم را هرگاه بيش از يك NIC (كارت رابط شبكه) سعي به ارسال يك بسته روي شبكه مي‌كنند ايجاد مي‌نمايد.

با افزايش ايستگاههاي كاري كه قصد انتقال بر روي شبكه دارند، تعداد تصادم‌ها ناچاراً افزايش مي‌يابد. به دليل اينكه هر تصادم باعث توقف موقت ايستگاه كاري براي مدت كوتاهي مي‌شود، تعداد زيادي از اين تصادم‌ها حتماً عامل بدي خواهند بود. در واقع بر روي يك شبكه اترنت ممكن است كه بار تصادم تا حدي افزايش يابد كه ايستگاه‌كاري هرگز شانس ارسال بسته خود را به دست نياورند.

اگر تعداد زيادي تصادم را شناسايي مي‌كنيد شبكه شما احتمالاً بار كاري بيش از حدّ دارد.

 مي‌توانيد از يك رسانه كارآمدتر يا با پهناي باند بالاتر استفاده كنيد؛ همچنين مي‌توانيد شبكه خود را به چندين قلمرو تصادم (سگمنت‌هايي كه ترافيك ايستگاه‌كاري بر روي آن مي‌توانند تصادم داشته باشند) 

پروتكل‌هاي كم‌بازده شبكه

پروتكل‌هاي متفاوت شبكه فرآيندهاي ارتباطاتي و تشخيص آدرس خود را با روشهاي مختلف پياده‌سازي مي‌كنند كه تعدادي از بازدهي كمتر در رابطه با مابقي برخوردار مي‌باشند. بسياري از پروتكل‌ها از طريق تشخيص نام پويا تنظيم و سازماندهي آسانتري را فراهم مي‌سازند. خصوصاً، براي سادگي استفاده از شبكه حتماً تشخيص آدرس انتشارها را در خطر خواهيد انداخت. Apple Talk‌ ، پروتكل شبكه‌اي نظير به نظير استفاده شده به وسيه مكينتاش درا ين مورد رفتار بسيار بدي دار. وسايل نِت وِر كه از IPX/SPX استفاده مي‌نمايند نيز بسيار پرحرف مي‌باشند، و اين كار را با ارسال در هر موردي انتشار مي‌دهند. NetBIOS‌، به طوري كه به وسيله شبكه‌هاي LAN manager‌و شبكه‌هاي NT‌پياده‌سازي شده است نيز مي‌تواند پر حرف باشد و مي‌تواند بر روي IPX/SPX,TCP/IP‌يا NetBEUI پياده سازي شده باشد.

در يك شبكه كه با انتشارهاي زيده از حد مختل شده است تعدادي از تكنيك‌هاي تشخيص وجود دارند كه شامل پيكربندي ايستگاههاي كاري جهت حذف يا كاهش انتشارها تا حد امكان ، فيلترسازي انتشارها در سطح مسيرياب و استفاده از پروتكل ارتباطي ديگر مي‌باشند.

بار زياد سخت‌افزار

همزمان با افزايش ترافيك، بار كاري سخت‌افزاري كه اين ترافيك را اداره مي‌كند نيز افزايش مي‌يابد. وسايل هوشمند مانند مسيرياب‌ها كه بايد سرنام‌هاي بر بروي يك درصد زيادي از بسته‌ها را جهت مشخص نمودن مسيرهاي مسيريابي بررسي كنند نيز توسط وسيله تحت تأثير قرار مي‌گيرند. همگام با افزايش ترافيك، مقدار بار كاري اين وسايل نيز افزايش مي‌يابد تا زماني كه وسيله ديگر نمي‌تواند ترافيك را تحمل كند. در تعدادي از وسايل، ترافيك بالاي شبكه مي‌تواند ايجاد اطلاعات آشغال توسط وسيله را باعث شود.

راه‌حل هاي برخورد با بار زياد سخت‌افزار را مي‌توان به چندين صورت مطرح نمود.

 استفاده از وسايل مسيرياب اختصاصي به جاي مسيريابي كه به چندين ايستگاه‌كاري متصل است يك روش جهت افزايش‌ كارايي مسيريابي مي‌باشد به علاوه، افزودن مسيرياب‌ها و تقسيم شبكه به شبكه‌هاي كوچكتر توزيع پردازش بار كاري بر روي چندين وسيله را هموار مي‌كند؛ همچنين فرآيند مسيريابي داده‌ها را پيچيده‌تر نيز خواهد نمود.

پياده‌سازي بد پشته‌هاي شبكه

همزمان با تكامل بيشتر شبكه‌ها تكنيك‌هاي استفاده شده جها توسعه نرم‌افزار پشته‌ها و راه‌انداز NIC شبكه نيز توسعه يافتند. براي مثال بسياري از NIC‌هاي هوشمند با دقت هر انتشار اِترنت را مورد آزمايش قرار مي‌دهند و در صورت نياز به زمان پردازش سيستم CPU‌را به طور موقت متوقف مي‌سازند. بسياري از NIC‌ها و برنامه‌هاي راه‌انداز هوشمند نبوده و مي‌توانند با افزايش ترافيك شبكه را آهسته نمايند. تهيه NIC هاي مدرن، با كيفيت بالا مي‌تواند اجتناب از اين مشكل را برايتان هموار سازد.

تعدادي از پشته‌هاي شبكه انواع سرويس‌هاي شبكه را صحيح  و تعداد ديگري به طور غلط پياده‌سازي مي‌كنند.

 اين مشكل در رابطه با پشته‌هاي TCP/IP مانند Multicasting‌را پياده‌سازي نمي‌كنند بيشتر قابل مشاهده مي‌باشد. براي مثال،هنگامي كه يك Mutticasting‌رخ مي‌دهد، تعدادي از پشته‌هاي TCP/IP قديمي‌تر چگونگي اداره داده‌هاي ارسالي را نمي‌دانند و پيام‌هاي مغشوش كننده‌اي ايجاد مي‌كنند يا باعث از كارافتادگي وسيله مي‌شوند و بدين ترتيب به طرز وخيمي قابليت اطمينان سيستم را تأثير مي‌گذراند. شناسايي و تشخيص اين مشكلات مي‌توانند سخت باشند؛ در بسياري موارد، اين مشكلات به عنوان «از كارافتادگي غيرقابل توجيه» فرض مي‌شوند و به وسيله اطلاعات ايجاد شده در فايل گزارشي در مورد سيستم در درازمدت نشان داده مي‌شوند.

داده‌هاي آشغال

تعدادي از موارد ترافيك در واقع مي‌توانند به وسيله سخت‌افزارهاي مشكل‌دار باعث شوند. براي مثال مشاهده يك كارت اِترنت كهنه كه بسته‌هاي داده‌اي آشغال را ايجاد و شبكه را مملو از اين گونه داده‌ها و تصادم مي‌كند غير‌ممكن نمي‌باشد.

داده‌هاي آشغال به وسيله پارازيت‌هاي الكترومغناطيسي نيز ايجاد مي‌شوند. به علاوه تعدادي از هاب‌ها، تقويت‌كننده ها ، مسيرياب‌ها و دروازه‌هاي با بار زياد نيز در بعضي موارد بسته‌هاي آشغال را در زمان‌هايي كه ترافيك شبكه بسيار بالا مي‌باشد توليد مي‌كنند.

حمله انكار سرويس

همزمان با رشد اينترنت و متصل شدن LAN‌ها و WAN هاي شركتي بيشتر به اين سرويس، حمله‌هاي به اين شبكه‌ها بر روي اينترنت نيز افزايش يافته است. يك نوع عمده از اين حمله‌ها را مي‌توان حمله انكار سرويس ناميد كه از كاستي‌هاي موجود در پياده‌سازي‌هاي TCP/IP يا مشكلات طراحي TCP/IP جهت به هم ريختن شبكه استفاده مي‌كند و بدين ترتيب باعث مي‌شود كه مقادير زيادي از پهناي باند و عمليات پردازشي شبكه را با واكنش در مقابل تقاضاهاي غير واقعي آشغال به هدر دهد. تعدادي از حمله‌هاي مربوط به انكار سرويس حتي مي‌توانند باعث غيرفعال شدن سيستم شوند.

حمله‌هاي انكار سرويس را مي‌توان با به روز نگهداشتن سيستم‌عامل و با استفاده صحيح از گزارشهاي خطا و تحليل‌هاي شبكه مقابله نمود.

مشكلات تشخيص آدرس

حتي اگر شبكه‌اي ترافيك پايين و پهناي باند بالا دارد و هر ايستگاه‌كاري مي‌تواند داده‌هاي خود را بدون هيچ‌گونه محدوديت آشكار ارسال كند، در صورتي كه شبكه نتواند آدرس مقصد داده‌ها را تشخيص دهد اين عوامل فايده‌اي نخواهند داشت. از كارافتادگي‌هاي تشخيص آدرس از طريق از كارافتادگي يك سرويس مركزي يا پيكربندي اشتباه، مي‌توانند مشكلات زيادي را براي شبكه ايجاد كند و اغلب كاربران و تكنيسين‌هاي تازه كار را مغشوش مي‌كند. مشكلات مربوط به تشخيص آدرس را مي‌توان با استفاده از تكنيك‌هاي ليست شده در قسمت «ابزارها و تكنيك‌ها» در اين فصل شناسايي و رفع نمود.

مسائل ميان‌شبكه‌اي

 

براي مثال، يك مسيرياب با بار كاري زياد با اتصال به اينترنت مي‌تواند اتصال شما به اينترنت را شديداً محدود يا حتي حذف كند، به طوري كه يك مسيرياب يا دروازه با پيكربندي غلط يا غيرفعال مي‌توانند چنين كاري را انجام دهند. از كارافتادگي‌هاي عمده بر روي شبكه‌هاي بزرگ مانند اينترنت مي‌توانند پيامد‌هاي جداگانه را باعث شوند، به عنوان Failover traffic (ترافيك رابط‌هاي از كارافتاده كه بايد بر روي رابط‌هاي تكرارسازي حمل شوند) بار كاري رابط‌هاي تكرارسازي را افزايش مي‌دهند و باعث قطع ارتباطات و آهسته شدن در شبكه مي‌شوند.

 

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

پربازدیدترین مطالب

"«قیمتی که در هنگام سفارش مشتري در پیش‌فاکتور منظور گرديده است، معتبر مي‌باشد»."