سه شنبه, 08 بهمن 1392 بازدید 5659 بار

ابزارهاي مديريت شبکه

 

ابزارهاي مديريت مايكروسافت

مايكروسافت انواع ابزارهاي مديريت را جهت كمك‌كردن به شما در رابطه با مديريت يك شبكه ويندوز NT‌فراهم نموده است. از رايجترين ابزارهاي به كار گرفته شده Network client administrator,Event Viewer,Sarver Manager, User Manager for Domain مي‌باشند.

 

User Manager for Domain

User Manager for Domain‌از ويندوز NT‌انجام عمليات زير را ممكن مي‌سازد:

انتخاب قلمرو يا كامپيوتري كه مي‌خواهيد مديريت كنيد

مديريت سياست مميزي

تنظيم سياست‌هاي امنيتي براي قلمرو يا كامپيوتر

ايجاد، حذف و تغيير شماره‌هاي اشتراك كاربري يا گروه

 

جهت ايجاد شماره‌هاي اشتراك كاربري و گروهي از User Manager for Domain‌استفاده مي‌شود، اما براي تنظيم سياستهاي جهاني شماره اشتراك مانند اندازه و تاريخ انقضا كلمه رمز، تاريخ كلمه رمز و تعداد دفعات ناموفق وارد شدن به سيستم قبل از رد سيستم جهت دسترسي نيز استفاده مي‌شود. همچنين مي‌توانيد سياست قطع ارتباط را پس از اينكه كاربري زمان تخصيص داده شده به خود در رابطه با استفاده از سيستم تمام نموده است را تنظيم نماييد.

 

User Manager for Domain‌جهت واگذار نمودن مجوزها به كاربران و گروهها استفاده مي‌شود. مجوزهاي كاربر قوانيني مي‌باشند كه عمليات قابل اجراي كاربر را اداره مي‌كنند. اين مجوزها خاص كامپيوتر مي‌باشند و با مجوزهايي كه در مورد اشياء به كار گرفته مي‌شوند متفاوت مي‌باشند. 

 

به طور كل افزودن كاربران به گروهها روش بهتري مي‌باشد زيرا مجوزهاي مورد نياز بهتر از مجوزهاي واگذار شده به كاربران مجزا مي‌باشد.

 

User Manager for Domain‌انجام مميزي را ممكن مي‌سازد. با ويندوز NT‌مي‌توانيد وقايع سيستم به طور كل و عمليات خاص يك كاربر به خصوص را مميزي نماييد. جهت رديابي وقايع مانند دسترسي به فايل و دفعات ناموفق بودن در وارد شدن به سيستم نخست بايد به مميزي را فعال سازيد. سپس مي‌توانيد ابزار مناسب جهت مشخص نمودن وقايعي كه قصد رديابي داريد را استفاده نماييد. اگرچه مميزي اطلاعات باارزشي را براي گرداننده فراهم مي‌كند، بار كاري كامپيوتري را كه مميزي مي‌شود افزايش مي‌دهد.

 

Server Manager

Server Manager‌جهت مديريت كامپيوترهاي محلي و از راه دور در گروه‌كاري يا قلمرو استفاده مي‌شود. هنگام سازماندهي يك كامپيوتر واحد، مي‌توانيد وظايف زير را انجام دهيد:

مشاهده كاربران متصل شده، كاربران بدون اتصال و ارسال پيامها به كاربران متصل شده

مشاهده منابع و فهرست‌هاي اشتراكي

مديريت سرويس‌ها و تكرارسازي فهرست

 

وظايف مرتبط با Domain از طريق Saver Manager‌شامل موارد زير مي‌باشند:

افزودن كامپيوترها به قلمرو 

ارتقاء يا تنزل (BDC),(PDC) 

همگام نمودن بانك اطلاعاتي امنيتي از PDC و BDC 

 

Event Viewer‌

اگر مشكلي با كامپيوتر حس مي‌كنيد از Event Viewer‌ به عنوان نخستين ابزار استفاده كنيد. اين ابزار فايل‌هاي گزارشي Application,System,Security را به نمايش مي‌گذارند. فايل گزارشي system‌ وقايعي مانند عدم شروع يك برنامه راه‌انداز يا يك سرويس را نظارت مي‌كند. فايل گزارش Security‌هرگونه نقص امنيت سيستم را شناسايي مي‌كند و فايل گزارشي Application وقايع توليد شده به وسيله برنامه‌هاي كاربردي را نشان مي‌دهد. مي‌توانيد فايل‌هاي گزارشي كامپيوترهاي محلي يا از راه دور را جهت مشاهده انتخاب كنيد.

 

Network Client Administrator

Network Client Administrator مايكروسافت ايجاد ديسكت‌هاي راه‌اندازي را برايتان فراهم مي‌سازد كه مي‌توانند يك سرويس گيرنده را راه‌اندازي كنند، به فايل‌هاي نصب بر روي شبكه متصل شوند و سيستم‌عامل را نصب نمايند. 

 

همچنين مي‌توانيد سري يك ديسكت نصب سرويس‌گيرنده را ايجاد نماييد كه فايل‌هاي مورد نياز جهت نصب‌ نرم‌افزار سرويس‌گيرنده شبكه را شامل مي‌باشند. Network Client Administrator ابزارهاي سازماندهي شبكه سرويس‌گيرنده كه مي‌توان از آنها بر روي ايستگاه‌كاري ويندوز NT‌يا سرويس‌گيرنده‌هاي ويندوز 98/95‌ استفاده نمود را نيز كپي مي‌كند. 

 

آخرين ويژگي Network Client Administrator مي‌تواند اطلاعات مربوط به Remoteboot Clients را در اختيارتان بگذارد. نِت‌وِر سرويس‌هاي مشابه را از طريق برنامه خدماتي (ACU) فراهم مي‌سازد.

 

Zero Administration 

Zero Administration‌مايكروسافت به عوامل و تلاشهاي ساده‌سازي وظايف ارجاع داده مي‌شود. ابزارها و راهنماهاي سازماندهي گوناگون را جهت پياده‌سازي مديريت مركزي با يكديگر تركيب مي‌كند. دسترسي كاربري از طريق استفاده از سياست‌هاي سيستم و پروفايل‌هاي كاربر مديريت مي‌شود. هدف Zero Administration‌كاهش جمع كل هزينه مالكيت با كاهش‌دادن تماسهاي ميز راهنما و به طور همزمان فراهم نمودن دسترسي كاربري به برنامه‌هاي كاربردي و داده‌هاي مورد نياز مي‌باشد. ناوِل اين بخش در بسته Z.E.N. Works فراهم مي‌سازد.

 

Management Console 

نِت‌وِر نگارش 4و5 معمولاً از طريق رابط NWADMIN سازماندهي مي‌شوند، اما اخيراً ناوِل رابط جديد Consol One‌را معرفي كرده است ـ يك رابط براساس جاوا ـ تا تمام توابع سازماندهي را در بر گيرد . مايكروسافت براي گردانندگان شبكه رابط (MMC) را در رابطه با ابزارهاي مديريتي مورد استفاده توسط گردانندگان شبكه و رفع مشكلات مربوطه فراهم نموده است. مايكروسافت در حال حاضر چندين برنامه خدماتي مجزا را به كار گرفته است كه هر يك از آنها توانايي انجام نموده است. مايكروسافت در حال حاضر چندين برنامه خدماتي مجزا را به كار گرفته است كه هر يك از آنها توانايي انجام يك وظيفه را دارا مي‌باشند. MMC يك ابزار مديريت جديد نمي‌باشد اما يك رابط واحد را فراهم مي‌سازد كه ساير ابزارها مي‌توانند به آن متصل شوند. اينرابط يك مكان واحد را فراهم مي‌كند تا گرداننده شبكه بتواند به جاي باز و بسته نمودن چند برنامه تمام ابزارهاي مورد نياز را پيدا كند. نه تنها اين رابط انجام عمليات را آسانتر مي‌كند، همچنين باركاري شبكه را كاهش مي‌دهد.

 

 

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

پربازدیدترین مطالب

"«قیمتی که در هنگام سفارش مشتري در پیش‌فاکتور منظور گرديده است، معتبر مي‌باشد»."