اعضا > مرکز آموزش > مالی


کنسل کردن سرور و عودت وجه
شرایط عودت وجه سرورهایی که از زمان تحویل سرور کمتر از...
پرداخت ناموفق صورتحساب
درهنگام پرداخت صورتحساب پول از حسابتان کسر شده باشد و...
افزایش موجودی اعتبار مالی جهت پرداخت خودکار صورتحساب
بسمه تعالیبرای افزایش موجودی اعتبار مالی جهت پرداخت...