سرور مجازی آمریکا | ویندوز و لینوکس تذکر: بکاپ گیری از اطلاعات برعهده مشتری می باشد
USA-VPS-1024
از 1,150,000/ماهیانه
 • پردازنده 1 هسته
 • رم اختصاصی 1024 مگابایت (1GB)
 • فضا 30 گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • پورت شبکه 1Gbps
 • 1 آدرس IP اختصاصی
 • سیستم عامل سرور مجازی ویندوز ایران / سرور مجازی لینوکس ایران
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • هزینه راه اندازی رایگان
 • دیتا سنتر آمریکا
 • ماهیانه 115 هزار تومان
USA-VPS-2048
از 1,350,000/ماهیانه
 • پردازنده 1 هسته
 • رم اختصاصی 2048 مگابایت (2GB)
 • فضا 30 گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • پورت شبکه 1Gbps
 • 1 آدرس IP اختصاصی
 • سیستم عامل سرور مجازی ویندوز ایران / سرور مجازی لینوکس ایران
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • هزینه راه اندازی رایگان
 • دیتا سنتر آمریکا
 • ماهیانه 135 هزار تومان
USA-VPS-4096
1,800,000/ماهیانه
 • پردازنده 2 هسته
 • رم اختصاصی 4096 مگابایت (4GB)
 • فضا 30 گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • پورت شبکه 1Gbps
 • 1 آدرس IP اختصاصی
 • سیستم عامل سرور مجازی ویندوز ایران / سرور مجازی لینوکس ایران
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • هزینه راه اندازی رایگان
 • دیتا سنتر آمریکا
 • ماهیانه 180 هزار تومان
USA-SSD-2048
2,350,000/ماهیانه
 • پردازنده 2 گیگاهرتز
 • رم اختصاصی 2048 مگابایت (2GB)
 • SSD فضا 30 گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • پورت شبکه 1Gbps
 • 1 آدرس IP اختصاصی
 • سیستم عامل سرور مجازی ویندوز ایران / سرور مجازی لینوکس ایران
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • هزینه راه اندازی رایگان
 • دیتا سنتر آمریکا
 • ماهیانه 235 هزار تومان
پرطرفدارترین
USA-SSD-4096
3,000,000/ماهیانه
 • پردازنده 3 گیگاهرتز
 • رم اختصاصی 4096 مگابایت (4GB)
 • SSD فضا 40 گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • پورت شبکه 1Gbps
 • 1 آدرس IP اختصاصی
 • سیستم عامل سرور مجازی ویندوز ایران / سرور مجازی لینوکس ایران
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • هزینه راه اندازی رایگان
 • دیتا سنتر آمریکا
 • ماهیانه 300 هزار تومان
USA-SSD-6144
3,800,000/ماهیانه
 • پردازنده 4 گیگاهرتز
 • رم اختصاصی 6144 مگابایت (6GB)
 • SSD فضا 50 گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • پورت شبکه 1Gbps
 • 1 آدرس IP اختصاصی
 • سیستم عامل سرور مجازی ویندوز ایران / سرور مجازی لینوکس ایران
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • هزینه راه اندازی رایگان
 • دیتا سنتر آمریکا
 • ماهیانه 380 هزار تومان
USA-SSD-PRO-8
4,800,000/ماهیانه
 • پردازنده 5 گیگاهرتز
 • رم اختصاصی 8 گیگابایت (8GB)
 • SSD فضا 60 گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • پورت شبکه 1Gbps
 • 1 آدرس IP اختصاصی
 • سیستم عامل سرور مجازی ویندوز ایران / سرور مجازی لینوکس ایران
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • هزینه راه اندازی رایگان
 • دیتا سنتر آمریکا
 • ماهیانه 480 هزار تومان
USA-SSD-PRO-12
5,900,000/ماهیانه
 • پردازنده 6 گیگاهرتز
 • رم اختصاصی 12 گیگابایت (12GB)
 • SSD فضا 80 گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • پورت شبکه 1Gbps
 • 1 آدرس IP اختصاصی
 • سیستم عامل سرور مجازی ویندوز ایران / سرور مجازی لینوکس ایران
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • هزینه راه اندازی رایگان
 • دیتا سنتر آمریکا
 • ماهیانه 590 هزار تومان
USA-SSD-PRO-16
7,300,000/ماهیانه
 • پردازنده 8 گیگاهرتز
 • رم اختصاصی 16 گیگابایت (16GB)
 • SSD فضا 100 گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • پورت شبکه 1Gbps
 • 1 آدرس IP اختصاصی
 • سیستم عامل سرور مجازی ویندوز ایران / سرور مجازی لینوکس ایران
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • هزینه راه اندازی رایگان
 • دیتا سنتر آمریکا
 • ماهیانه 730 هزار تومان